حمایت از جزایر سه گانه ایرانی

به خاطر حمایت از جزایر ایرانی خلیج فارس رای دهید
سایت abumusa.net اقدام به برپایی یک نظرسجی اینترنتی نموده که آیا ابوموسی قسمتی از خاک ایران است یا قسمتی از خاک امارات است که باید برگردانده شود!
 از شما خواهشمندیم با این انتشار این خبر و شرکت در نظرسنجی ، ایران را مانند همیشه سربلند و پیروز کنید!
آموزش تصویری شیوه شرکت در نظرسجی:
بسایت http://www.abumusa.net بروید و مطابق تصاویر عمل کنید!

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید