برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی ...

 

نترس گردوی کوچک..!

 

آنچه سیاه می شود ،روی تو نیست،دست آنهاست . . .

نیما یوشیج

/ 2 نظر / 16 بازدید
باران

زندگی میکنم... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرود برود من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد حتی زندگی را..